Política de privadesa

Responsable

El Responsable del tractament de les dades recollides a través d'aquest Lloc Web és:

  • ATICO3, S.C.P. (d'ara endavant, “ATICO3”)

  • c/d'Artesa de Segre 3, 08021 Barcelona, Espanya
  • hi@atico3.com

Finalitats

Les dades personals de l'usuari d'aquest Lloc Web seran tractades per les següents finalitats:

  • Atendre sol·licituds d'informació i/o consultes: Si escau, atendre les sol·licituds d'informació i/o consultes realitzades per l'Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins haver donat resposta a la sol·licitud d'informació i/o consulta i, després d'això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) el consentiment de l'Usuari en cas que utilitzi el formulari de contacte existent en aquest Lloc Web; o b) l'interès legítim d'ATICO3 en donar una resposta a l'Usuari en cas que aquest no utilitzi aquest formulari (enviament d'e-mails espontanis, trucades telefòniques, enviament de sol·licituds escrites per correu postal).

Destinataris

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques i altres organismes judicials per al compliment d'obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessorament i representació legal. Alguns d'aquests encarregats poden estar ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, en aquest cas ATICO3 haurà adoptat prèviament les garanties adequades en matèria de protecció de dades.

Drets

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament previ a la seva retirada, enviant la seva sol·licitud a ATICO3 (A/A DPD), Travessera de Gràcia, 15 - planta sob, porta 2, 08021 Barcelona, Espanya; o a la direcció de correu electrònic hi@atico3.com. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent si ho estimen oportú.

El tractament de les dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament als efectes de prestar els serveis. La relació es regirà per les lleis espanyoles i si hi hagués qualsevol controvèrsia es resoldrà als tribunals de Barcelona.