Experiència Qustodio Kids

Més de 6 milions de pares confien en les eines de control parental de Qustodio per mantenir el temps de pantalla dels seus fills segur i equilibrat en tots els dispositius, tot des d'un únic panell.

Client

Qustodio

Treball

UX & Wireframes
Disseny UI
Prototip Interactiu

Any

2022

Qustodio App UX / UI

Desafiaments i Objectius

Centrant-nos en la UX/UI de l'Experiència Infantil

En el projecte per a Qustodio, una aplicació líder en control parental i seguretat a Internet per a famílies, el nostre objectiu va ser dissenyar una experiència web que no només atraigués els pares, sinó que també fos atractiva i comprensible per als nens. El desafiament era equilibrar les necessitats de seguretat i control dels pares amb una experiència digital positiva per als nens.

El principal repte residia en crear una interfície que fos atractiva i accessible per als nens, sense comprometre la funcionalitat i la informació crítica pels pares. Necessitàvem dissenyar una experiència d'usuari (UX) que fomentés la interacció segura dels nens amb la tecnologia, al mateix temps que proporcionàvem als pares les eines necessàries per supervisar i guiar aquesta interacció.

Girl using mobile app
Qustodio App UX / UI

Estratègia de Disseny

Vam adoptar un enfocament centrat en l'usuari, realitzant investigacions específiques sobre com els nens interactuen amb les interfícies digitals. El disseny de la interfície d'usuari (UI) es va centrar en utilitzar elements visuals atractius i colors vibrants, amb iconografia i tipografia que fossin fàcils d'entendre pels nens. La UX es va dissenyar per ser intuïtiva i amigable, amb navegació simplificada i elements interactius que fomentessin l'aprenentatge i el descobriment.

Aquest projecte per a Qustodio demostra com un enfocament acurat en la UX/UI pot crear una experiència web que sigui atractiva i funcional per a diferents grups d'usuaris. Centrant-nos en l'experiència dels nens, no només vam millorar la seva interacció amb la plataforma, sinó que també vam proporcionar als pares una eina potent i fàcil d'utilitzar per a la supervisió parental.